Új pálya épül Nyíregyházán?

A Magyar Közlöny decemberi utolsó számában egy érdekes kormányhatározat jelent meg, ami első olvasatra azt jelenti, hogy egy új versenypálya épülhet Magyarországon.

Először nézzük a határozat pontos szövegét:
2138/2017. (XII. 29.) Korm. határozat egy nyíregyházi multifunkcionális motorsport aréna megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekről

A Kormány Nyíregyháza város és vonzáskörzete sportéletének élénkítése, a helyi és térségi társadalmi igények kielégítése céljából támogatja egyes sportcélú beruházások megvalósítását, ennek keretében

1. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert és az emberi erőforrások miniszterét, hogy vizsgálják meg egy nyíregyházi multifunkcionális motorsport aréna megvalósítására irányuló beruházási program kidolgozásának lehetőségeit;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

emberi erőforrások minisztere

Határidő: azonnal

2. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság bevonásával vizsgálja meg egy nyíregyházi multifunkcionális motorsport aréna megvalósítására irányuló beruházási program céljaira alkalmas ingatlanok körét.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: azonnal”

Ha jól értelmezzük, akkor a megvalósítás lehetőségeit vizsgálja a Nemzeti Fejlesztési Miniszter, és egyúttal megfelelő ingatlant is keresnek a létesítménynek. A kérdés az, hogy pontosan milyen aréna épül Nyíregyházán, néhány kilométerre a Rabócsiringtől, amely épp ebben az évben fejlődött, és információink szerint a jövő évben fejeződik be a fejlesztése. A másik kérdés, hogy miért épp Nyíregyháza? Az ország déli részébe is jól jönne egy-két komolyabb épített pálya…