Budapest Rali – a szappanopera folytatódik…

Újabb döntéseket hozott az MNASZ, amelyeket kizárólag tájékoztatási céllal közlünk, hogy mindenkihez eljussanak az információk.  Kommentárt inkább nem fűzünk az ügyhöz, kíváncsiak vagyunk mi lesz a vége. Íme a friss dokumentumok, szó szerint idézve:

272/2017 Sporttanácsi határozat
(A határozathozatalkor a Sporttanács 3 tagjából 3 tag jelen volt, ezért a Sporttanács határozatképes.)
Az MNASZ Sporttanácsa úgy határoz, hogy Kovács József elnökségi tag ellen etikai és fegyelmi vizsgalat indítását kezdeményezi az MNASZ szabályainak megsértése miatt.
Fenti határozatot a Sporttanács 2 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett elfogadta.

217/2017 Rallye Szakági Bizottság elektronikus határozat 2017.09.06.
A Rallye Szakági Bizottság úgy határoz, hogy sportfegyelmi vizsgálatot kezdeményez az MNASZ főtitkárnál, Kovács József elnökségi tag nyílt levelével kapcsolatosan. Az RSB teljes mértékben elhatárolódik Kovács József szabályoknak ellentmondó és sportszerűtlen megnyilvánulásaitól. A levélben megfogalmazottak sértik a Rallyesport érdekeit, ellentétesek az MNASZ szabályaival.
Fenti határozatot a Rallye Szakági Bizottság 7 igen 1 tartózkodás mellett elfogadta

Elnökségi közlemény
A 2017. szeptember 5-én, az autósporttal foglalkozó internetes felületeken megjelent és Kovács József sporttársunk által jegyzett nyílt levéllel összefüggésben tájékoztatom az MNASZ tagszervezeteit és a rallye versenyzőket, hogy sporttársunk nyílt levele nem az Elnökség álláspontja.
Természetesen abban az esetben, ha sporttársunk szükségesnek tartja, hogy az általa felvetett kérdések közül bármelyiket az Elnökség tárgyalja, azt elnökségi tagként sikerrel kezdeményezheti, ezidáig azonban ilyenre nem került sor.
Budapest, 2017. szeptember 6

Ahogy eddig is tettük, fontosnak tartjuk a race1.hu-n, hogy azok nevei is megjelenjenek, akik ezeket a döntéseket hozták. Nyilvános a névsor, de sokszor nem könnyű megtalálni, melyik szervezetbe ki is tartozik pontosan.

A Sporttanács tagjai: 
Varga Imre – A Sporttanács vezetője
Zettner Tamás András – A Sporttanács tagja
Holczer Dániel – A Sporttanács tagja

A Rallye Szakági Bizottság tagjai:
szakágvezető: Berényi Ákos
tagok: Barna György, Bernhardt János, Buna Zoltán, Fodor Krisztián, Juhász István, Koch Gábor, Rádli József, Toma József

Az MNASZ Elnökségi tagjai:
Oláh Gyárfás – Elnök
Major György – Általános alelnök
Gáspár István – Elnökségi tag
dr. Fülöp Tamás – Elnökségi tag
Kovács József – Elnökségi tag
Móczár Péter – Elnökségi tag
Szujó Zoltán – Elnökségi tag

Bár cikkünk elején megígértük, hogy nem kommentáljuk a dokumentumokat, egy apróságra felhívnánk a figyelmet. Az Elnökségi Közleményben, egyes szám első személyben szerepel a “tájékoztatom” szó. Csak nyomdahiba?

Végül közzétesszük az döntéseket kiváltó nyílt levelet is:

“NYILT LEVÉL  
A 2017 szeptember 1‐től‐ 3‐ig tervezett első osztályú bajnoki rally verseny elmaradásának 
felelőseihez 
(szándékosan nem írom le a Budapest nevet)  
Levelem  elsődleges  célja,  hogy  Elhatárolódjak  azoktól,  akik  a  fent  jelzett  konkrét  esemény 
szervezésében és felügyeletében részt vettek.  
Az elmúlt hét eseményei sokkal többek, mint aggodalomra okot adó apróságok. Főleg annak fényében, 
hogy a „Budapest? Rally” szervezésével megbízott Rendező, a Kelet‐Autósport Kft., a Sporttanács, és a 
Rally Bizottság tagjai is kritikán aluli teljesítménnyel veszélybe sodorták a rallysport működését. 
A „Budapest? Rally” időpontja a versenynaptárban szerepelt, erre nagyon sokan készültek. A jelenlegi 
RVSZ  pontos  határidőket  tartalmaz,  hogy időben kiderülhessenek a  problémák, és azokat  orvosolni 
lehessen. Ezt a szabályzatot minden részvevőnek ismernie kell (legelső sorban a Sporttanácsnak és a 
Rally Bizottságnak!), és a rá vonatkozó részeket pontosan be kell tartania, tartatnia! Ahhoz, hogy egy 
nagyszabású  rendezvény  pár  nappal  a  verseny  megkezdése  előtt  maradjon  el,  hibák,  mulasztások 
sorozatának  kellett  megvalósulnia.  Így  nem  csupán  a  konkrét  verseny  szervezésével  megbízott 
személyeket terheli a felelősség, akiknek a megbízását azonnali hatállyal vissza kellett volna vonni, és 
kartérítésre  kötelezni,  hanem  a  Sporttanács  tagjainak  is  el  kell  gondolkozzanak  azon,  hogy 
lemondanak. Személyük morálisan és erkölcsileg is megkérdőjelezhető, van köztük, aki jogilag sem 
fedhetetlen. Olyan  döntéseket  hoznak és  büntetéseket  szabnak ki, amik  semmilyen  formában  nem 
segítik  a  versenyek  megrendezését,  abban  az  esetekben,  amikor  pedig  elmarad  egy  teljes 
versenyhétvége,  csak  a  hallgatás  van.    A  RALLY  BIZOTTSÁGOT  FELSZÓLÍTOM,  HOGY  AZONNALI 
HATÁLLYAL MONDJON LE, nem megfelelően végezték a tagság által rájuk bízott feladatot.    
El kell gondolkodnia a felelősségén Gyafinak is, aki megtévesztő módon Elnöki közleményben (aug. ‐
24) azt sugallta ‐ a kormany.hu‐n (23.‐án) megjelent elutasító nyilatkozat megjelenése után!! ‐, hogy a 
versennyel  minden  rendben  van,  semmilyen  aggodalomra  okot  adó  tény  nem  merült  fel.  Tudnia 
kellett,  hogy  egy  ilyen  minisztériumi  nyilatkozat,  a  versenyhez  szükséges  engedélyek  teljes 
meghiúsulását jelenti. Ezzel még  5  napig becsapta a  részvevőket, ahelyett hogy lemondta volna az 
eseményt. A félrevezetése miatt további felesleges kiadásaik lettek a versenyzőknek.    
Márk  közzé  tett  egy  nyilatkozatot,  melyben  elismeri,  hogy  a  verseny  elmaradása  az Ő  KUDARCÁT
jelenti. Ezzel teljes mértékben egyet érthetünk. Ha a vizsgálat során az derül ki, hogy nem voltak meg 
időben a megfelelő szakhatósági engedélyek, nem adta be időben őket, illetve volt, amit egyáltalán 
nem is kérvényezett, sőt az érintett Önkormányzatok tiltakozása ellenére nem változtatott a terveken, 
akkor  egyértelmű  a  mulasztása.  A  szélhámos  és  álságos,  kimagyarázó  álkommunikációt  be  kellene 
fejeznie,  levelében  leírt  mártír  gyártásnak  semmi  értelme,  hasznosabb  lenne  elgondolkoznia  azon, 
hogy talán TÚL NAGY FELADATOT VÁLLALT EL! Ez az egész esemény Adamovits Márk és háttérsúgói 
és  bíztatói kudarca! A  többi  résztvevő az Ő  utasítására végezte a  dolgát, a versenyzők és az általa 
dolgoztatott emberek, a vele szerződött szponzorok be lettek csapva!  
Azoknak,  akiket  a  levelében  még  említ,  semmiképpen  sem  a  kudarca,  jól  ismerem  és  tisztelem 
többüket, Ők elvégezték a rájuk bízott feladatot, keményen dolgoztak, megbíztak abban a rendezőben, 
aki cserben hagyta őket is. Az, hogy ennek tetejében, még ujjal mutogat nem létező ellenségekre, és a 
saját dilettantizmusát próbálja leplezni, felháborító. Az „1 hete a Kormányhivatalnál van az anyag” 
nem mentség, jóval korábban intézni kellett volna, pláne augusztusban!  Semmilyen módon nem adnék 
lehetőséget neki, hogy novemberig újra próbálkozhasson, utólag, egy megkérdőjelezhető eseménnyel 
pótolja az elmaradt versenyt, amire nagyon sokan vártak.  
A „Budapest? Rally” néven szeptember 1‐től‐ 3‐ig tervezett esemény elmaradásának okait, a tagság 
által  megválasztott  FEGYELMI  BIZOTTSÁG  VIZSGÁLJA  KI,  felszólítom  az MNASZ  Elnökét,  Alelnökét, 
Főtitkárát,  hogy  a  fegyelmi  eljárás  megindítását  kezdeményezze.  A  Fegyelmi  Bizottság  független 
jogászokból áll, akik remélhetőleg az Elnöki befolyástól függetlenek.   
Kérdések, amelyekre többek között keressük a választ:  
 A verseny rendezésével megbízott Kelet‐Autósport Kft. valójában NAV végrehajtás alatt állt, 
áll‐e?  Ha  igen,  hogyan  kaphatott  rendezési  engedélyt  „0”‐ás  igazolás  hiányában?  Illetve  a 
bizonytalan  jogi  és  anyagi  helyzet  esetén  ki  fog  az  esetleges  kártérítés  felmerülésekor 
helytállni?  A  rendező mikor és mennyi  kauciót  fizetett a  szövetségnek?  Különös  tekintettel 
annak  fényében,  hogy  a  verseny  rendezésével  megbízott  Kft.  a  nevezési  díjakat  beszedte, 
azokat azonnali hatállyal, onnan, ahova azok be lettek fizetve, vissza kell utalnia!   
 A  rendezvény  lebonyolításához  szükséges  jogerős  szakhatósági  és  tulajdonosi  engedélyek 
rendelkezésre  állnak‐e?  Pontosan  milyen  szakhatósági  engedélyekkel  rendelkezett  már  a 
Kelet‐Autósport  Kft,  azokat  mikor  adta  be,  mikor  kapta  meg  az  engedélyeket?  Köztük  a 
„Budapest” név használatára mikor adta be az engedély kérelmet? Milyen alapon gondolta 
használni a Budapest elnevezést, amikor a verseny egyetlen egy helyszíne sem Budapest? Ezek 
a dokumentumok rendelkezésére kellett, hogy álljanak, jóval a verseny elindulása előtt. 
 A  Rally  Bizottság  mit  tett  annak  érdekében,  hogy  a  versenyhez  szükséges  engedélyek 
meglegyenek?  Ha  és  amennyiben  tudomást  szerzett  arról,  hogy  valami  hiányzik,  mikor 
szólította fel a rendezőket a pótlásra? Mikor, ki és hogyan ellenőrizte, hogy minden szükséges 
lépés  megtörtént‐e  időben?  Milyen  dokumentumokat  kértek  be,  és  milyen  módon 
ellenőrizték, tartották felügyeletük alatt az események menetét? Az esetleges hiányosságokra 
mikor  hívták  fel  a  rendezők  figyelmét,  mit  tettek  annak  érdekében,  hogy  a  sportesemény 
megrendezhetősége ne sérüljön?  
 A Sporttanács tagjai mit szándékoznak tenni annak érdekében, hogy az ilyen helyzetek többet 
ne fordulhassanak elő? Miért nem szólították fel a rendezőt, hogy a nevezési díjakat azonnali 
hatállyal  fizessék  vissza  a  versenyzőknek?  Milyen  alapon  kap  a  verseny  megrendezésére 
ismételten lehetőséget az alkalmatlanságát bizonyító rendező?    
A nevezési díjat időben befizetők, a versenyre aktívan edzők, és készülők, a több száz sportbíró, kisegítő 
személyzet,  Fischer  Dani,  Pacher  Péter,  az  erdészeti  brigád,  a  nyomda,  a  többszáz  szállás  és 
vendéglátóhely,  ahol  már  megtörténtek  a  foglalások,  az  akár  több  ezer  néző  stb.  jogosan  kérhetik 
számon a verseny rendezőit, a verseny felügyeleti szerveit, mi vezetett ideáig?  
Támogatom  a  tagságot  abban,  hogy  a  felelősöket  megkeresse,  az  okozott  kárral  egyenértékű 
szankciókkal sújtsa azokat, akik nem megfelelően végezték a feladatukat.  
Sportbaráti üdvözlettel:  Kovács József 
  MNASZ Elnökségi Tag 
Budapest, 2017. szeptember 3.”