Az MNASZ Sporttanácsának és Rallye Szakági Bizottságának közleménye

Tisztelt Sporttársak, versenyzők, csapatok!

Amint azt az elmúlt hónapokban tapasztalhattátok, ismét szembenállás alakult ki az MNASZ
legnagyobb szakága, a rallye szakág berkein belül. A Budapest Rallye elmaradásának okán, néhány
tagtársunk úgy gondolta, hogy ezt a mindannyiunk számára sajnálatos helyzetet kihasználva, önös
érdekeiktől vezérelve, a versenyzőket, tagokat félrevezetve, megpróbálnak zavart kelteni a Rallye
szakágban. A zavarkeltés annak ellenére folytatódott, hogy az MNASZ tisztségviselői és Adamovits
Márk rendező, soron kívüli megállapodást kötött Eger város vezetésével a rendezvény pótlására.
A fentiek a napokban Berényi Ákos Rallye szakágvezető visszahívási kísérletéig terjedtek.
A szakágvezető visszahívási kísérlete sikertelennek bizonyult.
A versenyzőket megtévesztő sporttársak félrevezető kommunikációjával kapcsolatosan azonban
tisztázni kívánunk néhány tényt:

1. Szövetségünk sportvezetése, összhangban a Rallyesport Bizottsággal, azon dolgozik, hogy
megteremtse az egységes és átlátható szabálykörnyezetet, a versenyeink színvonalas
lebonyolítása érdekében. Ezért, amint azt bizonyára észleltétek, mára olyan, a korábbiakban
soha sem látott, egységes, az FIA előírásoknak is megfelelő, átlátható szabályrendszer került
kidolgozásra, amely mind a versenyzők, mind a szabályokat alkalmazók számára könnyen
hozzáférhetővé és értelmezhetővé vált.

2. Szövetségünk alapvető feladata, hogy ezen egyértelműsített, a nemzetközi követelményeknek
is megfelelő szabályrendszerünk elemeit, mind a versenyzőinkre, mind a rendezőinkre és mind
a tisztségviselőinkre nézve, egyértelműen és következetesen betartassa, a szabályok ellen
vétőket szankcionálja, még akkor is, ha adottsporttársaink, a rallyeversenyzők népes táborát
félre tájékoztatva, a 2018.évi Rallye Bajnokságunk megrendezhetőségét kétségessé téve,
próbálnak saját javukra kibúvót keresni a szabálytalanságokból fakadó szankciók alól.

3. Ez úton is, szeretnénk minden érintett tudomására hozni, hogy jelenleg több mint 10 városunk,
illetve megyeszékhelyünk áll sorba azért, hogy az adott régió 2018-ban ORB, ORC, Historic és
Rallye2 futamot rendezhessen.

4. Rendkívül visszásnak tartjuk azt a folyamatot, hogy egyes versenyzőink, saját támogatásuk
növelése érdekében, megpróbálnak nyomást gyakorolni szövetségünkre abban a tekintetben,
hogy adott üzemanyag beszállítóval, az MNASZ és az általunk képviselt versenyzők számára,
elfogadhatatlan feltételekkel szerződéskötést erőszakoljanak ki.

5. Hangot kell adnunk felháborodásunknak abban a tekintetben, hogy egy versenyzők által
összehívott fórumon, az MNASZ, és az MNASZ közgyűlés által legitimmódon megválasztott
sportvezetői felé, nyomdafestéket nem tűrő, a normál társadalmi értékekkel és
kommunikációs normákkal összeférhetetlen, becsmérlő szavak hangozzanak el, bukott vagy
éppen már többször lemondott sporttársak, esetlegesen fizetett stand-up fellépői szájából. Az
autósporttal és a versenyzés szellemiségével össze egyeztetethetetlennek tartjuk, hogy egy
ilyen eseményen, kigyúrt, kopasz kidobó emberek, jelenlétükkel demonstráljanak az eseményt
szervező versenyzők érdekeiben, hiszen az MNASZ alapszabálya lehetőséget biztosít a
demokratikus választás és visszahívás eszközeivel a kulturált véleménynyilvánításra is.

6. A konzekvenciákat leszűrve, ez úton kérjük és tanácsoljuk minden tagtársunknak és
versenyzőnknek, hogy véleményét az adott szakághoz vagy sportszakmai fórumhoz kulturált
formában juttassa el, és kerülje a demoralizálást az esetlegesen ki érdemelt szankciók
elkerülése miatt.

7. Kérjük és tanácsoljuk az üzemanyagkérdésben érintetteknek, hogy bomlasztó tevékenységük
helyett, inkább egy olyan szerződéses rendszer kidolgozásán fáradozzanak, amely
szövetségünk minden versenyzőjének elégedettségére szolgálhat.

Sportbaráti Üdvözlettel:
Az MNASZ Sporttanácsa és a Rallye Szakági Bizottság